Peuterspeelgroep 'Tomke'

Onze peuterspeelgroep is een aanvulling op de thuissituatie en bied kinderen van 2 tot 4 jaar extra ontwikkelingsmogelijkheden doordat ze samen met andere kinderen spelen en activiteiten doen. Bovendien biedt een speelleergroep lichte opvoedingsondersteuning aan de ouders en is het een goede voorbereiding op de toekomstige gang naar school. De speelleergroep is een laagdrempelige basisvoorziening en toegankelijk voor alle inkomensgroepen zodat alle ouders hier gebruik van kunnen maken. U kunt zelf kiezen welke dagdelen u wilt afnemen.De minimale afnamei s 2 dagdelen.


Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend van 08:30 tot 12:00 uur.                                     Foto2

Als kinderopvangorganisatie hebben wij bepaalde ideeën over de ontwikkeling die peuters doormaken en bij ons staat het credo “proberen is leren” voorop. Wij willen kinderen de ruimte bieden om zelf te ontdekken en om zelf de grenzen op te zoeken en te verleggen.

Sociale ontwikkeling: Door het intensieve contact met leeftijdsgenootjes krijgt de sociale ontwikkeling van het kind een impuls. Een peuter die aanvankelijk alleen bezig is met het eigen spel, zal langzamerhand het spel van andere kinderen imiteren en mee gaan spelen. De leidsters helpen hierbij maar dwingen het niet af. Het kind geeft zelf aan waar het aan toe is.

Taalontwikkeling is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de peuter. De leeftijd van nul tot vier jaar is de gevoeligste periode hiervoor. Op de speelzaal wordt de taalontwikkeling gestimuleerd door alles wat wordt gedaan te benoemen (bijvoorbeeld: ‘ik maak je luier vast,’ of ‘wat kan jij die blokken goed op elkaar zetten’). Er wordt voorgelezen, er worden versjes opgezegd, liedjes gezongen, gesprekjes gevoerd en opdrachtjes gegeven. Omdat wij een Friestalige peutergroep zijn betekend dit dat er fries tegen de kinderen gesproken wordt en dat we met het taalontwikkelingsprogramma Tomke wordt gewerkt. Wel wordt ook de Nederlandse taal gestimuleerd door in het Nederlands voor te lezen, de liedjes en de activiteiten.                                                                                           

Spelen is voor peuters een goede manier om hun motoriek te ontwikkelen. Op de speelzaal wordt hen die kans bij uitstek gegeven. Binnen wordt de fijne motoriek gestimuleerd, bijvoorbeeld te kleuren, te plakken of kralen rijgen.

Buiten wordt vooral de grove motoriek gestimuleerd, bijvoorbeeld met het gooien van een bal, rennen, springen, fietsen enz.

Wij vinden het erg belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren. De kinderen die nog niet zindelijk zijn, worden gestimuleerd om een plasje te doen. De kinderen worden vooral geleerd om dingen zelf te doen, bijvoorbeeld zelf de kleren aan te trekken of zelf de schoenen en de jas aan te doen. Dit is voor de kinderen ook een activiteit waarbij ze zelfvertrouwen krijgen, juist door zélf te doen en vooral te oefenen. Want zoals wij ook vaak tegen de kinderen zeggen: ”Leren is proberen”. Natuurlijk ondersteunen wij daar waar nodig is.

In onze peuterruimte is er plek voor een binnen-zandbak halen we in de winter het water naar binnen en maken we een bak met bijv.rijst, kastanjes of andere voel en doe materialen. Ook hebben we hoek voor grote doeblokken gecreërd, een bovenhuisje waar de poppenhoek is verder komt er een grote tafel om allerlei doe-activiteiten te doen. Natuurlijk blijft er ook ruimte voor kring-activiteiten, alles om de kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de latere gang naar school.

Het peuter-programma is als volgt vormgegeven:
Vanaf 8.30 uur kunnen de kinderen op de groep gebracht worden en is er ruimte voor contact met de ouders, waarbij de kinderen tot 9.00 uur vrij mogen spelen.

Na een toiletronde beginnen we rond 9.15 uur met een activiteit die is gerelateerd aan het thema waaraan wordt gewerkt die week. Wij maken hierbij gebruik van het pop-type Tomke, omdat we bezig zijn met het behalen van het certificaat “Friestalige Kinderopvang”. Belangrijk vinden we hier het stimuleren van de taalontwikkeling, b.v. door middel van prentenboeken. Ook plakken we hier altijd een activiteit aan vast. De ene keer gaan we knutselen een ander keer bouwen we een kasteel met zand en water. Elke keer ontdekken we weer wat nieuws en zo heeft u kind al een schat van ervaring opgedaan tegen de tijd dat u kind 4 is !

Als de activiteit is afgerond, is er ruimte om vrij te spelen.
Ook volgt daarna nog een fruitmoment. Waarbij de kinderen even rustig aan tafel tijd hebben om het door ons verzorgende fruit te nuttigen. ( u hoeft dus zelf geen fruit mee te nemen).

Ook nemen wij elke dag de ruimte om buiten te spelen.

De kinderen kunnen om 12:00 uur worden opgehaald.

Opvang
Omdat wij naast onze peuteropvang ook aan dagopvang doen kunt u naast de peuteruren ook flexibele opvang aanvragen. Vanaf half 7 tot zes uur zijn wij geopend en indien er plek is hebben we ook plek voor u kind.
Voor meer informatie kunt u kijken onder het menu bij over ons.

Wij hopen dat u enthousiast bent geworden voor onze plannen en dat u uw kinderen wilt aanmelden voor de peutergroep. Uiteraard zijn wij voor eventuele verdere informatie beschikbaar.

Tot ziens bij Kinderopvang

Team

Copyright ©2019 Kinderopvang Garyp | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk