Skip to main content

Peuterspeelgroep
'Tomke'

Peuterspeelgroep 'Tomke'

Elke ochtend geopend van 08:30 tot 12:30 uur.

tomkeWelkombij peuterspeelgroep Tomke.
Onze peutergroep is toegankelijk voor de peuters van Kinderopvang Garyp en daarnaast voor alle andere peuters in en om Garyp. De peuterspeelgroep is een aanvulling op de thuissituatie en een voorbereiding naar de basisschool. Het biedt kinderen van 2 tot 4 jaar extra ontwikkelingsmogelijkheden, doordat ze samen spelen en activiteiten doen. Bovendien biedt een peuter-speelgroep lichte opvoedingsondersteuning aan de ouders.

De peuter-speelgroep is een laagdrempelige basisvoorziening, toegankelijk voor alle inkomensgroepen, zodat alle peuters hier gebruik van kunnen maken. Momenteel hebben we twee peutergroepen. Onze peuteropvang is elke ochtend geopend: U kunt zelf voorkeur geven welke twee dagdelen u kiest. Meer dagdelen afnemen is mogelijk. De tijden zijn van 08.30 tot 12.30 uur. 

Tweetalig

Op Kinderopvang Garyp wordt gewerkt met een tweetalig beleid. Dat betekent dat we bewust omgaan met het aanbod van het Fries en het Nederlands. De reden dat we dit doen is dat meertaligheid leuk én leerzaam is voor kinderen. Uit talloze onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat het goed is voor de taalkundige, de sociale en de cognitieve ontwikkeling van een kind.

De beste basis voor een meertalige ontwikkeling ligt in de voorschoolse periode. Kinderen van 0-4 jaar zijn heel flexibel, ze zitten midden in hun taalontwikkeling. Als ze in een omgeving zitten waar twee (of meer) talen worden gesproken, leren ze die tweede (of derde) taal er spelenderwijs bij.

Hierbij is het wel van belang dat er bewust en consequent om wordt gegaan met de talen. Daarom werken wij met het één-persoon-één-taal beleid. Sommige pedagogisch medewerkers bieden consequent het Fries aan, andere pedagogisch medewerkers het Nederlands. Zo leren de kinderen de talen goed te scheiden. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal", dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs

Vroeg en voorschoolse educatie

Als basis voor onze VVE werkwijze wordt gewerkt met een VVE-programma Uk en Puk. Ter bevordering van de positieve effecten op de brede ontwikkeling van het jonge kind wordt het programma aan alle kinderen vanaf 2 jaar aangeboden. Het programma is vooral gericht op taal. Taalontwikkeling is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de peuter. De leeftijd van nul tot vier jaar is de belangrijkste periode hiervoor. Op de peutergroep wordt de taalontwikkeling gestimuleerd door alles wat wordt gedaan te benoemen (bijvoorbeeld: “ik doe nu de rits van je jas dicht” of “wat kan jij die blokken goed op elkaar zetten”).                                                        

Er wordt voorgelezen, er worden versjes opgezegd, liedjes gezongen, gesprekjes gevoerd en opdrachtjes gegeven.
Peuters met een taalontwikkelingsachterstand wordt extra ondersteuning geboden om achterstanden voor de start in groep 1 van het basisonderwijs te verminderen of zelfs op te heffen. Peuters met VVE indicatie komen i.p.v. twee dagdelen, vier dagdelen. Deelname aan deze extra dagdelen is gratis. Onze peuteropvang werkt met Uk en Puk en ook met Tomke, dit is de Friestalige variant. Dit omdat wij een ook meertalige opvang zijn, waarin Fries de voertaal is. Onze taalmethode voor de jonge kinderen staat vol interactieve betekenisvolle activiteiten. Niet alleen kinderen met een taalachterstand maar ook de taalvaardige kinderen vinden hier voldoende uitdaging. Puk laat jonge kinderen spelenderwijs groeien in taal, sociale-communicatieve vaardigheden en woordenschat.  Ons programma biedt veel uitdagende activiteiten, de kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Een thema duurt gemiddeld 4 weken of langer en wordt aangepast aan de doelgroep.

Wij vinden het erg belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren. De kinderen die nog niet zindelijk zijn, worden gestimuleerd om zelf een plasje te doen. De kinderen worden vooral geleerd om dingen zelf te doen, bijvoorbeeld zelf de kleren aan te trekken of zelf de schoenen en de jas aan te doen. Dit is voor de kinderen ook een activiteit waarbij ze zelfvertrouwen krijgen, juist door zélf te doen en vooral te oefenen. Want zoals wij ook vaak tegen de kinderen zeggen: ”Leren is proberen”. Natuurlijk ondersteunen wij daar waar nodig.

We maken voor onze peuters gebruik van twee ruimtes, waarbij een ruimte gebruikt wordt om af en toe de groep op te splitsen. We kunnen hier andersoortige activiteiten aanbieden en soms wordt ook de groep opgedeeld. Driejarigen hebben weer andere behoeften en uitdagingen dan tweejarigen en zo kunnen we meer leeftijdsgericht werken. Op onze stamgroep hebben we verschillende hoeken. Een keukenhoek een leeshoek een boven speelhoek en een hoek passend bij het thema.  

Opvang

Omdat wij naast onze peuteropvang ook aan dagopvang doen kunt u bij ons verlengde opvang aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken onder het menu bij flexibele opvang.

Wij hopen dat u enthousiast bent geworden, u kunt zich altijd aanmelden bij ons voor een kijkje in de praktijk of gelijk aanmelden voor de peutergroep. Uiteraard zijn wij voor eventuele verdere informatie of vragen beschikbaar.

Tot ziens bij Kinderopvang Garyp.

 

Bijlagen
Informatie Peuterspeelgroep Tomke
download hier