Skip to main content

Opvang Earnewâld

Opvang Earnewâld

De opvang van Earnewald is op dit moment zo geregeld dat er door ons drie ochtenden peuteropvang wordt aangeboden. Op maandag, woensdag en vrijdagochtend van 08.30-12.30. Alle kinderen van 2 tot 4 zijn hier welkom. Ook kinderen van niet of één werkende ouder kunnen hier twee ochtenden gebruik van maken. We hebben een heel divers aanbod en werken veel samen met de school, omdat we in één gebouw zitten spelen we vaak met de kleuters buiten, doen we samen muziekles en organiseren we feestdagen met elkaar. De lijntjes zijn kort en de overgang naar school verloopt vaak erg soepel

Verder werken we elke 6 weken  met een speciaal thema waarbij we het aanbod van de taal stimuleren, dit vertaald zich in een themahoek, vertelplaten, boekje lezen en samen liedjes zingen. We hebben één vertrouwde leidster die elke week de groep draait.

Bij Earnewald wordt gewerkt met een tweetalig beleid. Dat betekent dat we bewust omgaan met het aanbod van het Fries en het Nederlands. De reden dat we dit doen is dat meertaligheid leuk én leerzaam is voor kinderen. Uit talloze onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat het goed is voor de taalkundige, de sociale en de cognitieve ontwikkeling van een kind.

Hierbij is het wel van belang dat er bewust en consequent om wordt gegaan met de talen. Daarom werken wij met het één-persoon-één-taal beleid. In het geval van Earnewald is Akke onze vertrouwde en enigste leidster, zij heeft als basistaal het Fries, de Nederlandse taal wordt aangeboden door middel van verhaaltjes en liedjes. 
We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

De bso in Earnewald is momenteel  alleen maandagmiddag open. Bij onze bso kan en mag veel, kinderen mogen vriendjes meenemen, we doen regelmatig leuke activiteiten en hebben het erg gezellig met elkaar. U als ouder neemt minimaal opvang af voor drie uren per middag, dit kan verlengt worden per half uur tot maximaal 18.00 uur.

Heeft u meer opvang nodig informeert u dan naar de mogelijkheden. In de vakanties kan er worden uitgeweken naar locatie Garyp of  bij drie kinderen of meer starten we een nieuwe middag of vakantiedag.